https://www.youtube.com/watch?v=gmoNZOblntY

สอนตั้งแต่ไม่รู้ จนเป็นครูโหรมืออาชีพ

This site work best on PC / Laptop  ::::   เว็บไซต์นี้ รับชมได้ดีผ่าน PC/Laptop


อยู่สอนถึง   5 ต.ค. 64  จะไปบวชละนะครับ

462วัน 14ชั่วโมง 05นาที 45วินาที

ประกาศ / ข่าวสาร / กิจกรรม / ข่าวหลักสูตร
ติดตามได้ทาง facebook “มงกุฎ สิงหนันท์” ได้อีกช่องทางนะครับ


วิชาที่กำลังสอนอยู่   เมษายน – พฤษภาคม 2563


เปิดเผยอนาคต ด้วยศาสตร์ แห่ง อดีต และ ปัจจุบัน

วิทยาศาสตร์แห่งชีวิตที่มีเหตุผล

โหราศาสตร์จากองค์มหาเทพ หรือ โหราศาสตร์อินเดีย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน กว่า 10,000 ปี  ใช้พยากรณ์ทุกเรื่องราวต่างๆ ของชีวิตมนุษย์ ได้อย่างแม่นยำ น่าอัศจรรย์

ศิษย์ดวงขุมทรัพย์   ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหน ในทางออกที่หลากหลาย  ปลายทางคือ อิสระภาพ และ ความสุข

WHITE Scarves – สำหรับ น.ศ. ผ้าขาว
เรียนออนไลน์ ตามวิชาที่ต้องการ

RED Scarves – สำหรับ น.ศ. ผ้าแดง
นักศึกษาหลักสูตรตลอดชีวิต เรียนเพื่อทำอาชีพนักพยากรณ์ที่มีชื่อในทำเนียบสำนัก

GREEN Scarves – สำหรับ น.ศ. ผ้าเขียว
ศิษย์ผ้าแดงที่ผ่านการสอบสอน เพื่อทำอาชีพครูสอนโหราศาสตร์
ศึกษาเรียนรู้ในห้องเดียวกันกับ RED

PURPLE Scarve ผ้าพันคอสีม่วง
อ. มงกุฎ  โหรดวงขุมทรัพย์ ๑๙

วิทยาวัฏฏ์
โหรเทวะฤกษ์
GREEN SCARF

ให้ทุกช่วงเวลาสำคัญเจริญรุ่งเรือง ด้วยฤกษ์ฟ้าเวลาดิน ที่คัดสรรมาอย่างดี


วิริยะวรต
ผู้อ่านกำหนดสวรรค์
GREEN SCARF

ดวงดีเงินทองล้นฟ้า ดวงตกย่ำแย่ไม่มีกิน รู้กำหนดสวรรค์ล่วงหน้า วางแผนชีวิตที่ดีได้


วาทนันท์
โหรอาชีพตั้งตัว
GREEN SCARF

อาชีพที่ตั้งตัวง่าย รวยง่าย กำไรดี ของคุณ คืออะไร ?


นวสวหัสส์ โหรอายุรเวท

สาเหตุโรคร้าย รู้ก่อนแก้ไขได้

อ.ยชุรศิษย์ โหรเทพพิทักษ์

ขอพรศักดิ์สิทธิ์จาก 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

อิสราจาริก โหรโชคลาภ

รหัสโชค รหัสลาภ ที่คุณเข้าถึงได้

กวียศ ปลดล็อคดวงชีวิตรัก

ให้ดวงดาวตามหา คู่รักแท้ที่มั่งคั่งร่ำรวย

วิศวอาศน์ โหรบริหารความเสี่ยง

ก้าวย่างอย่างมั่นใจ ใช้ชีวิตไม่ประมาท

ทวิพักตร์ นักพยากรณ์เลขฟ้าสองภพ

เปิดโลกพลังตัวเลข ด้วยเลขฟ้ารหัสกรรม