https://www.youtube.com/watch?v=gmoNZOblntY

สอนตั้งแต่ไม่รู้ จนเป็นครูโหรมืออาชีพ

อยู่สอนถึง   5 ต.ค. 64  จะไปบวชละนะครับ

584วัน 11ชั่วโมง 29นาที 32วินาที

Shortcut Links

หลักสูตรที่เปิดสอน ม.ค. 63 – เม.ย. 63

เปิดเผยอนาคต ด้วยศาสตร์ แห่ง อดีต และ ปัจจุบัน

วิทยาศาสตร์แห่งชีวิตที่มีเหตุผล

โหราศาสตร์จากองค์มหาเทพ หรือ โหราศาสตร์อินเดีย มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน กว่า 10,000 ปี  ใช้พยากรณ์ทุกเรื่องราวต่างๆ ของชีวิตมนุษย์ ได้อย่างแม่นยำ น่าอัศจรรย์

WHITE Scarves – สำหรับ น.ศ. ผ้าขาว

เรียนออนไลน์ ตามวิชาที่ต้องการ

RED Scarves – สำหรับ น.ศ. ผ้าแดง

นักศึกษาหลักสูตรตลอดชีวิต เรียนเพื่อทำอาชีพนักพยากรณ์ที่มีชื่อในทำเนียบสำนัก

GREEN Scarves – สำหรับ น.ศ. ผ้าเขียว

ศิษย์ผ้าแดงที่ผ่านการสอบสอน เพื่อทำอาชีพครูสอนโหราศาสตร์
ศึกษาเรียนรู้ในห้องเดียวกันกับ RED

PURPLE Scarve ผ้าพันคอสีม่วง

อ. มงกุฎ  โหรดวงขุมทรัพย์ ๑๙

มันตราบูชาคุรุเทพ ดวงขุมทรัพย์


พิธีไหว้ครูดวงขุมทรัพย์ (เฉพาะ RED)


FREE Course  หลักสูตรเรียนฟรี


รายการถามฟ้าปรึกษาดิน


Vastu Mayamtam


ศาสนพิธี (เฉพาะ RED)


กิจกรรม


รายชื่อผู้โชคดี


Case Study


ตำนานมหาเทพ


ศิษย์ดวงขุมทรัพย์

ไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหน ในทางออกที่หลากหลาย  ปลายทางคือ อิสระภาพ และ ความสุข

นวสวหัสส์ โหรอายุรเวท

สาเหตุโรคร้าย รู้ก่อนแก้ไขได้

วิทยาวัฏฏ์ โหรเทวะฤกษ์

ให้ทุกช่วงเวลาสำคัญเจริญรุ่งเรือง ด้วยฤกษ์ฟ้าเวลาดิน ที่คัดสรรมาอย่างดี

อ.ยชุรศิษย์ โหรเทพพิทักษ์

ขอพรศักดิ์สิทธิ์จาก 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

วาทะนันท์ โหรอาชีพตั้งตัว

งานตรงดวง ที่หาเงินง่าย ใช้จ่ายคล่อง ๆ

อิสราจาริก โหรโชคลาภ

รหัสโชค รหัสลาภ ที่คุณเข้าถึงได้

วิริยะวรต ผู้อ่านกำหนดสวรรค์

ดวงดีเงินทองล้นฟ้า ดวงตกย่ำแย่ไม่มีกิน อ่านกำหนดสวรรค์ ล่วงรู้อนาคตของชีวิต

วิศวอาศน์ โหรบริหารความเสี่ยง

ก้าวย่างอย่างมั่นใจ ใช้ชีวิตไม่ประมาท

กวียศ ปลดล็อคดวงชีวิตรัก

ให้ดวงดาวตามหา คู่รักแท้ที่มั่งคั่งร่ำรวย

ทวิพักตร์ นักพยากรณ์เลขฟ้าสองภพ

เปิดโลกพลังตัวเลข ด้วยเลขฟ้ารหัสกรรม